ลืมรหัสผ่าน

กรณีแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อ 1365 (ตลอด 24 ชม.) เพื่อสอบถามข้อมูล

เลขที่เรื่องร้องเรียน (PIN)

อีเมล

ระบบจะส่งลิงก์สำหรับกำหนดรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลที่ท่านใช้ในการติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน
ซึ่งจะต้องเป็นอีเมลที่ตรงกับที่ท่านแจ้งเรื่องร้องเรียนไว้